Om eraan te werken gaat om een duidelijke strategiebepaling en het implementeren en evalueren van keuzes. Hieraan wil ik graag met u gaan werken. We verzorgen bijvoorbeeld workshops, helpen bij innovatieve projectontwikkeling, en ondersteunen bij de uitvoering ervan. Ik kom graag langs om er meer over te vertellen!

Naast mijn werk voor Acone ben ik drie dagen in de week als universitair docent verbonden aan de opleiding Toegepaste Communicatiewetenschap, Universiteit Twente. Daarvoor heb ik bij de opleiding Toegepaste Onderwijskunde gezeten. Zowel toen als nu gaat het om een combinatie van kennis en vaardigheden, communicatie en nieuwe media.

Op mijn onderzoekssite vindt u meer informatie over mijn onderwijs en onderzoek.

Mijn naam is Sjoerd de Vries. Ik ben geïnteresseerd in de vraag hoe je onderwijs en training met inzet van ICT kunt verbeteren. Een levenlang leren begint op de basisschool en het loopt door in allerlei andere onderwijsvormen. Vervolgens gaat het als professional om formeel leren door middel van opleidingen en trainingen en informeel leren op de werkvloer door bijvoorbeeld samenwerking met collega’s. In al deze situaties speelt ICT een belangrijke rol en die rol zal naar mijn verwachting sterk verder groeien.

Duidelijk is dat in erg veel scholen en organisaties er niet uit wordt gehaald wat er in zit. Het gaat hierbij zowel om de kwaliteit van levenlang leren als om het benutten van kwaliteiten van mensen. Beide zijn nodig en dragen bij aan het innovatief vermogen van scholen en organisaties.

Omhoog Terug