Geboren in Amsterdam. Studeerde Psychology aan de Universiteit van Amsterdam. Afgestudeerd in 1974. Schreef zijn proefschrift in onderwijstechnologie over de methodologie van courseware ontwikkeling aan de Universiteit Twente. Verdedigde zijn proefschrift in 1988. Italo De Diana werkte aan de Universiteit van Amsterdam in 1974-1975. Hij werkte daar op het gebied van psychologisch methodologisch onderzoek en test constructie. Sinds 1976 heeft hij bij de Universiteit Twente gewerkt. In de eerste jaren daarvan was hij lid van de voorbereidingscommissie van Toegepaste Onderwijskunde (TO). Sinds 1980 was hij wetenschappelijke staflid van TO. De Diana heeft parttime gewerkt als adviseur voor een onderwijskundig bureau (Teelen B.V.) waar hij contacten met bedrijven onderhield op het gebied van educatieve software en heeft voor Unesco als onderwijskundig expert gewerkt.

Binnen TO heeft hij zo’n 20 vakken ontwikkeld en gedoceerd, allemaal op het gebied van ICT en onderwijs, meer specifiek over de volgende onderwerpen: courseware ontwikkeling en toepassing, kennistechnologie, ontwerpmethodologie, mediagebruik en  ergonomie. Hij heeft veel studenten begeleid bij hun afstuderen en bij het werken aan en schrijven van hun proefschrift. Hij is bij veel proefschriften als co-promotor of referent opgetreden. Vanuit deze grote ervaring als begeleider zal hij graag met bedriven en orgamisaties meedenken over individuele begeleidings en ontwikkelingstrajecten.

De Diana heeft in vele onderzoeksprojecten deel genomen op het gebied van ICT en onderwijs, zoals bijvoorbeeld in het Proefstation project Oost-Nederland bij TO (PRONTO) en in een Nationaal Programma over de toepassing van multimediale interfaces in breedband netwerken (ATM) in het onderwijs, MESH genaamd. In dit project waren grote bedrijven als partner betrokken, zoals KPN en Lucent. Hij heeft geparticipeerd in Europese projecten zoals in het Minerva Adapt project op het gebied van adaptieve instructie. De Diana over onderzoek in veel verschillende tijdschriften gepubliceerd en was invited guest editor van diverse tijdschriften. Hij is graag uw partner in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

Hij was de initiator van langdurende wetenschappelijke samenwerking tussen de Universiteit Twente en China. Sinds 1986 is er samenwerking tussen East China Normal University (ECNU) in Shanghai en de Universiteit Twente. Het onderzoek was gericht op overdraagbaarheid van educatieve software en courseware. Twee proefschriften zijn uit dit onderzoek voortgekomen. Van 1988 tot 1997 was De Diana Adviserend Professor aan ECNU. Ook nu onderhoudt hij zeer goede contacten met de onderwijskundige ICT werend in China en zal daarin U – bij interesse – graag terzijde staan.

De Diana heeft ook gewerkt aan onderwijs voor leraren. Hij heeft gedoceerd in het kader van post academisch PABO onderwijs en als Unesco expert gedoceeerd bij vier teacher training centra in Syrie, training teachers in software design voor ICT.

De laatste jaren is hij actief in onderzoek naar adaptieve instructie en kennismanagement, met name op het gebied van kenniscommunities en toepassing van intelligent agents.

Omhoog Terug