Ik ben informaticus en gepromoveerd op het gebied kunstmatige intelligentie. Na mijn studie en promotie in Duitsland heb ik onderwijs en onderzoek verzorgd aan de Universiteit Twente, en wel op de gebieden kennisrepresentatie, mens-machine interactie en e-learning. In 2003/2004 heb ik de ondernemersopleiding Kansrijk Eigen Baas gevolgd en mijn bedrijf IntegrITy Training en Advies opgestart. In november 2004 werd ik daarvoor onderscheiden met de Marina van Damme prijs van de Universiteit Twente.
 
Mijn werk was en is altijd gemotiveerd vanuit mijn interesse in mensen, in hoe zij leren en hoe je het leren kunt modelleren ondersteunen door gebruik te maken van ICT. Met mijn bedrijf IntegrITy Training en Advies ondersteun ik scholen bij de integratie van ICT in het onderwijs. We geven o.a. beleidsadvies aan het management en trainingen op maat voor docenten. Daarnaast zijn we actief in vernieuwende projecten voor het onderwijs, o.a. op de gebieden techniek en internationalisering. IntegrITy Training en Advies wil scholen helpen door het gebruik van ICT in het onderwijs de schoolomgeving en het leeraanbod te verrijken en de ontwikkeling van hun leerlingen te stimuleren.
 
Publicatie: “Digibeten achter de computer”  in COS jaargang 17 nummer 8 – 2005 (oktober 2005). Website: www.integrity-online.nl
Omhoog Terug