Rik Min heeft veel e-boeken geschreven. Wat zijn eBooks of e-boeken? E-boeken staan altijd ergens op een computer en de content, de leerstof, is altijd digitaal. Als een e-boek centraal op een provider staat kan de content van dag tot dag worden bijgehouden; als het op een cd staat is dat wat minder gemakkelijk.

Graag laten wij hier aan de hand van drie eigen voorbeelden zien wat een e-boek op internet (of cd) is wat je er meer mee kan t.o.v. een gewoon boek.

Naast tekst en beeld, ook audio, video, animatie en intelligente objecten

Als een studieboek digitaal en online 'te lezen' of 'te bestuderen' is, is één groot voordeel al onmiddelijk duidelijk: de mogelijkheden om de leerstof, de content (op de provider), permanent actueel te houden. Als een boek méér dimensies heeft dan alléén tekst en beeld krijgt zo'n een boek meer functionaliteit en komen er didactisch en onderwijskundig meer doelen in zicht dan alleen maar kennis-overdracht. Een computer heeft dus duidelijk meerwaarde. Je kunt dan als aanbieder bijvoorbeeld parallelle instructie inbouwen of een kleine interactieve oefen-omgeving tussen de leerstof opnemen om te kijken of de persoon in kwestie de materie begrepen heeft. Bekijk de volgende voorbeelden van meer-dimensionale e-boeken van Rik Min:

Hier zitten onderdelen in die niet zonder computer kunnen werken, bijvoorbeeld animaties, audio, applets of andere learning objects. Een e-boek heeft dus extra functionaliteit boven een gewoon boek. Een e-boek is een gewoon boek - met inhoud die bij elkaar hoort -  maar alleen te lezen op een scherm of op internet. Een e-boek kan qua leerstof altijd bijgehouden, aangepast en dus actueel zijn. De inhoud van een e-boek kan ook altijd nog worden geprint: ’printing on demand’. Je hebt dan zeker altijd de laatste versie.

Een zes, vijf, vier of drie dimensionaal e-boek is een boek op internet waarbij de auteur de mogelijkheid heeft om bijvoorbeeld audio en video toe te voegen aan de hoofdstukken en/of de paragrafen. Ook is het mogelijk als hij dat wil animaties of simulaties toe te voegen. De eerste dienen meestal om uitleg te geven; de tweede dienen meestal om even te kunnen oefenen. Collegediktaten of studieboeken hebben vaak deze vorm en deze extra functionaliteit: parallelle uitleg met een gewone mensenlijke stem, bewegende voorbeelden om iets uit te leggen, kleine zelf-experimentjes, etc. Twee voorbeelden van de zesde dimensie:

  • In het eerste e-boek ('Simulatie als leermethode') zit in hoofdstuk 1 een interactieve uitleg over wat ’een simulatie’ is.
  • In het tweede e-boek ('Multimediale Leermiddelen') zit in hoofdstuk 4, paragraaf 3, over ’intelligente animatie’ waarbij als voorbeeld een ’intelligent bewegend’ object te zien met twee ogen die kunnen ’zien’ waar de muis zich ’op het beeldscherm bevindt’. Dit beestje heeft ook twee ’paddles’ waarmee het van de muis kan ’wegzwemmen’.

Rik Min heeft ook politieke e-boeken geschreven. Maar die zijn uit de aard van de content slechts twee-dimensionaal.

 

 

 

 

 

Omhoog Terug